Havelse Å

Velkommen til Vandløbslauget for Havelse Å og Pøle Å

 

 

Formålet for Ålauget er kort og godt at arbejde for at forbedre åens vandføringsevne, så vi kan få vandet bedre væk fra marker, enge og ikke mindst de befæstede arealer i byen.


Vi varetager de private lodsejeres interesser, og sørger for kontakt til kommuner og myndigheder.

 

I forbindelse med planlægning, fredning og ændringer i regulativer holder vi også øje med, at arbejdet ikke forringer vandføringsevnen i åen.

 

Her på hjemmesiden kan du få oplysninger og information om vores arbejde, og hvem vi er.

 

Du har også mulighed for at støtte vores arbejde ved at blive medlem, og kontakte os hvis du har spørgsmål eller problemer med åens vandføringsevne.

 

Ålauget er medlem af Danske Vandløb - læs mere her

 

 

Vandløbslauget for Havelse Å og Pøle Å •  Industrivænget 22  •  3400 Hillerød  •  48 22 52 00