Havelse å

Bestyrelse

 

Bestyrelsen for Vandløbslauget for Havelse Å og Pøle Å vælges på generalforsamlingen.

 

 

Følgende personer udgør bestyrelsen p.t.:

 

Formand: Erik Gert Christoffersen Jensen

 

Næstformand: Steffen Petersen og Knud Vindfeldt

 

Kasserer: afventer

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 

Hans Ole Hvid Jørgensen, Per Kristensen, Henning Schultz og Svend Elvius

 

 

Læs vores vedtægter her

 

Vandløbslauget for Havelse Å og Pøle Å •  Industrivænget 22  •  3400 Hillerød  •  48 22 52 00