Havelse Ålaug forside

Havelse å

Velkommen til Ålauget for Havelse Å

 

 

Formålet i Å-lauget for Havelse Å er kort og godt at arbejde for at forbedre åens vandføringsevne, så vi kan få vandet bedre væk fra marker, enge og ikke mindst de befæstede arealer i byen.


Vi varetager de private lodsejeres interesser, og sørger for kontakt til kommuner og myndigheder.

 

I forbindelse med planlægning, fredning og ændringer i regulativer holder vi også øje med, at arbejdet ikke forringer vandføringsevnen i åen.

 

Her på hjemmesiden kan du få oplysninger og information om vores arbejde, og hvem vi er.

 

Du har også mulighed for at støtte vores arbejde ved at blive medlem, og kontakte os hvis du har spørgsmål eller problemer med åens vandføringsevne.

 

Havelse Ålaug er medlem af Danske Vandløb - læs mere her

 

Danske Vandløb har udviklet en app til smartphones, som kan benyttes ved dokumentation af oversvømmelser mv. Læs mere på hjemmesiden her

 

Havelse Ålaug  •  Industrivænget 22  •  3400 Hillerød  •  48 22 52 00